Kees van Nes

INFORMATIE & TECHNOLOGIE

Wie ben ik?

Wie ben ik?

Kees van Nes.

 

Van zuiveringstechnoloog in watertechnologie naar allround adviseur informatietechnologie.

Eigenlijk niet eens zo'n heel grote stap, want functionele kennis van systemen en werkmethoden doordacht inzetten, dat blijkt overal op dezelfde uitdagingen neer te komen. 

Met dezelfde hobbels op de weg en dezelfde gemiste kansen.

Ook als het onderwerp even geen 'water' is.

 

Mijn aanpak
Die ligt nooit vast. Het ligt eraan wat het probleem is, van mijn opdrachtgever.

Een paar voorbeelden uit mijn dagelijkse praktijk, misschien herkenbaar?

Collega's met 'applicatie-angst'. Knappe nieuwe software aangeschaft; toch blijven de meesten doormodderen met eigen Excel-bestanden. Zonde van de tijd en van de investering. Gevolg: weinig efficiënt werken, meer kans op fouten, minder samenwerking, niet gedeelde kennis die verloren gaat.

Meten, monitoren, gegevens verzamelen en conclusies trekken. Iedereen weet dat het moet, maar hoe begin je er precies mee?

 

Doen waar je goed in bent, blijven doen waar je plezier in hebt.
Begonnen bij een waterschap, vanzelf doorgestroomd naar commerciële IT-bedrijven.
Tot ik ontdekte dat ik het voortaan ánders wilde gaan doen. Helemaal.

Niet per se boswachter worden of een camping beginnen, maar op mijn eigen, vertrouwde terrein mijn talenten inzetten. Op plaatsen waar ik écht van toegevoegde waarde kan zijn.
Vaak is dat in kleine teams met respect voor ieders expertise, waar we profiteren van elkaars kennis. Het zijn die directe contacten, meestal in een kleinschalige opzet met veel ruimte voor zelfstandig genomen initiatieven, waar ik mijn werkplezier uit haal.
Mijn sterke kant, naast technische en inhoudelijke vakkennis: de tijd nemen om te luisteren, te begrijpen, te doorzien wat er ontbreekt, om vervolgens samen een originele oplossing te bedenken. Soms voor een kleine doorbraak zorgen, die ook wel buiten de gebaande paden kan lopen.
Misschien wel de belangrijkste reden om een goede, externe adviseur in te schakelen.

 

Een paar van mijn opdrachtgevers, nu:

Waterketen Groningen-Drenthe - Waterschap Rijn en IJssel - Waterschap Drents Overijsselse Delta - Waterschap Hunze en Aa's - Waterschap Noorderzijlvest - Lid Landelijke Klankbordgroep voor gedeelde kennismanagementtool Part-up, met onder andere Achmea, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, NS International, Nouryon (voorheen Akzo Nobel). 

 

 

Wat doe ik?

Wanneer heb je mij als bedrijf of (semi-)overheidsinstelling nodig?
Dankzij mijn werkervaring - watertechnologie, IT-systemen goed gebruiken, projectmethodieken, implementatiekennis, professionele teams begeleiden - en mijn interessegebieden kan het om allerlei vragen gaan. 

Van (mee) ontwikkelen van succesvolle applicaties tot volledig applicatiebeheer, van het ontsluiten van gegevens tot meten en monitoren en analyseren. Om al die kostbare kennis vervolgens uitgekiend toe te passen.

 

Hoe?

Ik ben een meedenker en een meedoener. Op zijn best in een klein team van experts.

Met een brede kijk op een probleem, zonder het detail uit het oog te verliezen. Praktisch, nuchter, belangstellend, geduldig, oplossingsgericht. Iemand met een technische achtergrond - maar géén 'techneut' die soms vergeet dat geslaagde techniek altijd mensenwerk blijft.

 

 

 

 

Projecten

Opzetten centraal applicatiebeheer - bij een groep waterschappen

Opdrachtgever: de samenwerkende waterschappen 'Waterkracht'.
Doel: snel opvraagbare en betrouwbare data voor de verplichte jaarlijkse rapportages van waterschappen.

Een behoorlijke hoeveelheid data. Niet alleen de algemene zuiveringsgegevens, ook milieu-getallen als geproduceerd biogas en slibleeftijd, plus statistieken voor het CBS.

Resultaat: één overzichtelijke, complete en werkende beheerorganisatie voor alle zuiveringsinformatie voor alle samenwerkende waterschappen. Het is maar een voorbeeld hoe gedeelde kennis bijdraagt aan de kwaliteit; centraal applicatiebeheer heeft ook zin als het onderwerp iets anders dan water is.

Meten & monitoren - bij de waterketen Groningen-Drenthe

Doel: kwaliteitsverbetering in het omgaan met data over het afvalwatersysteem.

Uiteindelijke doel: de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk verbeteren.

Waarom? Omdat er in het werkgebied van de waterketen geen sprake is van 'losse' afvalwatersystemen; alles hangt met elkaar samen in de keten van huishouden (toilet, wasmachine, douche) tot de laatste stap: lozing van (gezuiverd) afvalwater op het kanaal.

Gegevens van individuele organisaties bij elkaar brengen tot een samenhangend geheel, daar gaat het bij 'monitoren' eigenlijk om. En dan maar analyseren en adviseren.

Meteen inzicht voor alle betrokkenen dankzij helder Dashboard

Ontwikkeld samen met New Nexus: het Dashboard Zuiveringsinformatie. Doel: gegevens over waterzuivering direct zichtbaar en inzichtelijk maken, zodat experts met actuele, kloppende waarden aan de slag kunnen. Het dashboard draait al naar tevredenheid in de praktijk, bij Waterschap Rijn en IJssel. Er is meer interesse.

Een systeem of tool ontwikkelen is nog maar het begin. Zorgen dat iedereen ermee kan werken, daar gaat het vaak om. Niet alleen de software-ontwikkelaar zelf.

Nieuwe, handige tool voor kennismanagement Part-Up

Een pilot-project, in samenwerking met IT'ers van onder andere Achmea, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, NS International, Nouryon (voorheen Akzo Nobel). 

Part-Up is officieel een 'tool' - maar in feite een denkrichting om optimaal gebruik te maken van alle kennis die er binnen een organisatie, of samenwerkende organisaties, aanwezig is.

Z-Info zuiveringsinformatie optimaliseren en verder inrichten

Een opdracht die ik kreeg van Waterschap Noorderzijlvest, na een aanbesteding. Doel van het project, onder andere: gebruikers vertrouwd maken met het nieuwe systeem Z-info, laboratoriumgegevens en Scada-gegevens automatisch inlezen, kwaliteit data bewaken, Z-info optimaliseren en verder inrichten, bijvoorbeeld door het realiseren van bruikbare interfaces naar de verschillende, nu samenwerkende systemen. Eerder deed ik dit al voor Waterschap Rijn en IJssel.

 

Impact beoordelen van Informatie Model Metingen, bedoeld om gegevens uit te wisselen

Databronnen als WISKI en ander gereedschap van waterbeheerders, daar gaat het om bij dit project. Binnen waterschap Hunze en Aa's werden gegevens totnutoe uitgewisseld met behulp van IMWA/UM Aquo Metingen, binnen WISKI gebruiken we 'waarnemingssoorten' die geen onderdeel zijn van het nieuwe Informatiemodel Metingen (IM). Om duidelijkheid te krijgen over de impact van het nieuwe model op de bestaande inrichting WISKI, hebben we de belangrijkste vragen onderzocht. Over labimport, waarnemingssoorten, kortom: de verbeterpunten en het uiteindelijke nut van het Informatiemodel voor Waterschap Hunze en Aa's.

Contact

Weten wat ik voor je kan doen?
Mail of bel me.
Ik wissel graag met je van gedachten over je project of adviesvraag. 

 

 

 

Kees van Nes  
kees@keesvannes.nl
06 33 62 49 25
Stoeken 30 
9321 JA Peize

 

                

Bank:  Triodos 
IBAN:  NL16 TRIO 0197 9588 77
NIEUW BTW-ID vanaf 2020 - NL001498811B79